Aansprakelijkheid disclaimer

Aansprakelijkheid disclaimer

Aansprakelijkheid disclaimer

King Camper stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze mobilhomes en een bezoek brengt aan onze website. Alhoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen van prijs, aanbiedingen, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van King Camper kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  1. Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, behoren aan King Camper.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van King Camper.

  1. Virussen en veiligheid

De King Camper internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-King Camper internetsites. King Camper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

  1. Verzamelen van gegevens

Tijdens een bezoek aan deze internetsite kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem worden geplaatst. Hiermee kan King Camper niet-persoonlijke gegevens verzamelen over o.a. de browserversie en het IP-adres dat is toegewezen door een provider. Met behulp van deze gegevens is King Camper in staat de internetsite af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat King Camper gebruikt, dient u in uw browser “cookies off” in te stellen of de “cookies off”-button aan te klikken. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

  1. Uw vragen, suggesties en commentaar

King Camper wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die King Camper van u ontvangt wordt door King Camper gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. King Camper behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

  1. Door King Camper verzonden e-mail

Door King Camper verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. King Camper staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.